Diğer Sayılar >
Ataşehir

Ataşehir dergisi 2012 yılı içerisinde bir sayı olarak çıkarılmıştır. Ataşehir bölgesindeki nitelikli iş dünyasının çalışanlarını, iş yerlerini ve bölgede yer alan KOBİ'leri gözönünde bulundurarak bölgedeki iş dünyası aktörlerinin yaşam biçimlerini ve vizyonlarını yansıtmaktadır. Bu doğrultuda Ataşehir bölgesinden beslenerek tüme varım felsefesi ile ulusal düzeyde bütün iş çevresine hitap edebilecek bir iş dünyası ve lifestyle dergisidir. Bölgedeki firmaların ağzından, bölgeyi ulusal mecraya taşımayı ve bu sayede hem bölgedeki firmaların hem de bölgenin bilinirliğini, saygınlığını ve marka değerini arttırmayı amaç olarak görmektedir. Ayrıca bölgedeki sinerjiyi bu dergi öncülüğünde ortak bir paydada buluşturmayı ve bölge içindeki ağını güçlendirerek bölgenin gelişimine katkı sağlamak derginin varoluş amaçlarındandır. Dergi +A Plus bir dergi olarak teknolojiyi ve interneti aktif olarak kullanan, yeni trendleri yakından takip eden profesyonel şirket çalışanları ve iş dünyasından seçkin kişilerini hedeflemektedir. Ayrıca bölgede yer alan hizmet ofislerinin (doktorlar, avukatlar, mimarlar, seçkin restaurantlar, vb.) networklerini genişletebilmeleri için, bölgesel imajı sağlayan içerikler de yeralmaktadır. Bölgede yer alan ve bölgenin kalkınmasında ön ayak olan/olmak isteyen ulusulararası çapta iş yapan hacimli firmaların imaj reklamlarının dergide yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca dergi bir çok aktiviteyi konu alan haberler, iş dünyası ve sanat dünyasından son gelişmeleri ve röportajları içine alan, moda dünyasından finans dünyasına kadar bir çok güncel gelişmeleri içinde barındırmaktadır. Ataşehir'in bölgesindeki bilinirliliğini ve imajını yansıtan bu dergi ulusal çapta içerik oluşturan bir dergi olmayı hedeflemektedir.

All Rights Reserved By Rai Medya©