Diğer Sayılar >
Bağdat

Bağdat dergisi 2014 yılı içerisinde 4 sayı(İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış) olmak üzere çıkmayı hedeflemektedir. Bağdar bölgesindeki nitelikli iş dünyasının çalışanlarını ve iş yerlerini; yine aynı bölgede yer alan KOBİ’leri göz önünde bulundurarak bölgedeki iş dünyası farklı rollerdeki (pozisyonlardaki) aktörlerinin dünyalarını, yaşam biçimlerini ve vizyonlarını yansıtmakta yine bu doğrultuda Bağdar’deki habitattan başlanarak ve yine bu çevreden beslenerek tüme varım felsefesi ile ulusal düzeyde bütün iş çevresine hitap edebilecek bir iş dünyası ve life style dergisi olmaktadır. Bölgedeki firmaların ağzından, bölgeyi ulusal mecraya taşımayı ve bu sayede hem bölgedeki firmaların hem de bölgesinin, kendisinin bilinirliğini, saygınlığını ve marka değerini arttırmayı amaç olarak güdüyoruz. Ayrıca bölgedeki sinerjiyi bu dergi öncülüğünde ortak bir paydada buluşturmayı ve bölge içindeki network ağını güçlendirerek bölgenin gelişimine katkıda bulundurmak derginin varoluş amaçlarından olmaktadır. Dergi +A Plus bir dergi olarak teknolojiyi ve interneti aktif olarak kullanan, yeni trendleri yakından takip eden profesyonel şirket çalışanları ve iş dünyasından seçkin kişiler olmasıdır. Altuniza Dergisi olarak, ulusal çapta faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalara hitap etmeyi hedeflemekteyiz. Profesyonel şirket çalışanları ve işverenlerine hitap etmekte olan dergimiz büyük ölçekli (bankalar, GSM operatörleri, araba markaları, saat ve moda markaları, e-ticaret platformları, vb.) firmalara da hitap etmektedir. Bölgede yer alan hizmet ofisleri (doktorlar, avukatlar, mimarlar, seçkin restaurantlar, vb.) network ağını genişletebilmeleri için bölgesel imajı sağlayan içerikler de yer almaktadır. Bölgede yer alan ve bölgenin kalkınmasında ön ayak olan/olmak isteyen ulusulararası çapta iş yapan hacimli firmaların (merkez ofislerin) imaj reklamlarının dergide yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca dergi birçok aktiviteyi konu alan haberler, iş dünyası ve sanat dünyasından son gelişmeleri ve röportajları içine alan, moda dünyasından finans dünyasını kapsayan güncel gelişmeleri içinde barındırmaktadır. Bağdar bölgesindeki bilinirliliğini ve imajını yansıtan bu dergi ulusal çapta içerik oluşturan bir dergi olmayı hedeflemektedir.

"><

All Rights Reserved By Rai Medya©